Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

2010 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Numeris:

2010-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. sausio 1 d. duomenis 
7-ojo VSAFAS_3_priedas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis
Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS_4_priedas_2010_kovo_31d. 
Aiškinamasis raštas 2010m. I ketv. 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS_4_priedas_2010_birželio_30d.
Aiškinamasis raštas 2010m. II ketv.
6-ojo VSAFAS finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 4 priedas 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedas 2010 rugsėjo 30 d.
Aiškinamasis raštas 2010m. III ketvirtis
6-ojo VSAFAS finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 4 priedas 2010 rugsėjo 30d.
Aiškinamasis raštas 2010 IV ketvirtis

2010 metu informacija pagal veiklos segmentus 
Atsargų vertė pagal grupes 
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 
Finansavimo sumų likučiai 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 12 31 duomenis 
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sanaudos 
Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2010 metus 
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2010 12 31 duomenis 
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą 
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 
Informacija apie per vienus metus gautas sumas 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 
Kitos pajamos 
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 
Pinigų srautų ataskaita pagal 2010 12 31 duomenis 
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 12 31 duomenis

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata