Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Anoniminė asmenų apklausos anketa

1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pažymėkite):
Jei kreipėtės į teismą kitu būdu, prašome nurodyti kokiu:
2.1. Ar sutinkate, kad teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.2. Ar sutinkate, kad teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.3. Ar sutinkate, kad teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.4. Ar sutinkate, kad teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esa laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.5. Ar sutinkate, kad teismo darbuotojai (ne teisėjai) su Jumis bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.6. Ar sutinkate, kad teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į Jums rūpimus klausimus (nevartoja Jums nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.7. Ar sutinkate, kad jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.8. Ar sutinkate, kad aptarnavimo teisme kokybė atitiko Jūsų lūkesčius
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.9. Ar sutinkate, kad jei kreipėtės į teismą karantino metu, buvote tinkamai informuotas, kaip elgtis teismo patalpose, susisiekti nuotoliniu būdu, gauti norimą informaciją ar pateikti dokumentus:
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
2.10. Ar sutinkate, kad jei kreipėtės į teismą karantino metu, buvote tinkamai aptarnautas telefonu ir (ar) elektroniniu paštu?
Jei atsakymą įvertinote nuo 1 iki 3 balų, prašytume trumpai pakomentuoti Jūsų vertinimą:
3. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme:
3.1. Jei kreipėtės į teismą karantino metu, pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme, kai ribojamas tiesioginis kontaktas:
4.1. Demografinė informacija. Koks Jūsų amžius?
4.2. Demografinė informacija. Koks Jūsų išsilavinimas?
4.3. Demografinė informacija. Jūsų gyvenamoji vieta?
4.4. Jūsų lankymosi teisme priežastis?
4.5. Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą?:

Asmenų aptarnavimo teisme anketa  

Anketa

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata