Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Informacija atnaujinta 2020-07-21 14:30:00

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
  
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.
 
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. metodinės ir praktinės pagalbos įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo klausimais ir bylą rengiant nagrinėti teismo posėdyje teikimas teisėjams.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Renka įstatymus ir kitus norminius aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas teisėjui (-ams).
8. Rengia procesinių dokumentų, sprendimų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
9. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
10. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
11. Nuasmenina procesinius dokumentus.
12. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
14. Vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su bylos nagrinėjimu.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – teisė;
 
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
17.2. organizuotumas – 3;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
17.4. analizė ir pagrindimas – 4;
17.5. komunikacija – 3.
18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. informacijos valdymas – 3.
19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. teisės išmanymas – 3.
 
 

Asmenų aptarnavimo teisme anketa  

Anketa

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata