Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Specialistas (ekspeditorius)

SPECIALISTO (EKSPEDITORIAUS)

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.3. išmanyti ir mokėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu („Outlook“, „Internet Explorer“, „Word“, „Excel“);

1.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti pareiginių funkcijų atlikimą;

1.6. laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų;

1.7. būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Darbuotojas, einantis specialisto (ekspeditoriaus) pareigas, atlieka šias funkcijas:

2.1. pagal nustatytą tvarką registruoja iš teismo siunčiamą korespondenciją;

2.2. išsiunčiamus dokumentus surūšiuoja pagal pristatymo pobūdį ir supakuoja;

2.3. nustatęs korespondencijos svorį ir vadovaudamasis pašto kainoraščiais, nustato korespondencijos siuntimo tarifus (kainas), ženklina vokus;

2.4. tvarko siunčiamų dokumentų bei siuntų apskaitos registracijos bylas;

2.5. saugo ir pagal paskirtį naudoja teismo antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu bei kitus jo žinioje esančius spaudus;

2.6. sprendžia iškilusias problemas, susijusias su AB „Lietuvos paštas“ teikiamomis paslaugomis (rašo paklausimus, nagrinėja pareiškimus, pretenzijas, rengia atsakymus ir pan.); 

2.7. sutvarko ir teismo archyvui perduoda laikino saugojimo bylas ir dokumentus, esančius jo žinioje;

2.8. teismo pirmininko, raštinės vedėjo nurodymu pavaduoja teismo raštinės darbuotojus, vykdančius dokumentų priėmimo, siuntimo, kopijavimo, posėdžių garso įrašymo darymo funkcijas, šių darbuotojų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

2.9. vykdo kitus teismo pirmininko, raštinės vedėjo nurodymus, susijusius su tiesioginių funkcijų vykdymu. 

 

 

______________________________

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata