Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vairuotojas

ŪKIO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vairuotojas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Ūkio skyriaus vairuotojo pareigybė reikalinga laiku ir saugiai nuvežti tarnybos reikalais teismo ir skyriaus pirmininkus, teisėjus ir teismo darbuotojus į nurodytą vietą, užtikrinti tinkamą teismo transporto priemonių valdymą, priežiūrą.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį, ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą;

4.3. būti pasitikrinusiam sveikatą;

4.4. išmanyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo taisyklių reikalavimus, bendruosius elektros saugos pagrindus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą;

4.6. išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis Ūkio skyriaus vairuotojo pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. veža teismo ir skyriaus pirmininkus, teisėjus ir teismo darbuotojus į jų nurodytą vietą;

5.2. tinkamai prižiūri, naudoja, laiko ir saugo tarnybinius automobilius pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintą Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Klaipėdos apygardos teisme tvarkos aprašą;

5.3. atlieka automobilinių prekių ir paslaugų paiešką ir pirkimą optimaliausiomis kainomis;

5.4. rūpinasi teismo garažų tvarka ir švara;

5.5. laiku teikia tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo ataskaitas;

5.6. šalina atsiradusius nedidelius automobilių gedimus, jei šiems darbams nereikalingas techninis darbuotojo parengimas;

5.7. racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonių detales bei medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes;

5.8. išimtiniais atvejais pagal atskirą teismo ar skyriaus pirmininko nurodymą (kai skubu ar dideli bylų kiekiai) teismo automobiliu išvežioja ir įteikia bylas bei dokumentus kitoms įstaigoms, iš šių įstaigų parveža jų siunčiamas bylas ir dokumentus Klaipėdos apygardos teismui;

5.9. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui ir Ūkio skyriaus vedėjui dėl darbo sąlygų gerinimo bei dėl aprūpinimo reikalingais darbui įrankiais, instrumentais ir inventoriumi;

5.10. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–142 redakcija)

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Ūkio skyriaus vairuotojas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.Anoniminė asmenų apklausos anketa

Anketa

 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata