Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vertėjas (rusų kalbos)

RUSŲ KALBOS VERTĖJO

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

1.2. turėti darbo patirties vertimo iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai;

1.3. gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą;

1.4. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teismo procesą bei teismų veiklą reglamentuojančių įstatymų nuostatas, susijusias su tiesioginių funkcijų vykdymu;

1.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.6. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

2. Darbuotojas, einantis vertėjo pareigas, vykdo šias funkcijas:

2.1. teismo posėdžiuose verčia asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus, kitus pasisakymus iš rusų kalbos į lietuvių kalbą, o asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos – paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, perskaitomų dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, taip pat teisėjo (teisėjų kolegijos narių) patvarkymus, teismo nutartis, sprendimus ir nuosprendžius į rusų kalbą;

2.2. asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos ar nepakankamai ją mokantiems, pageidaujant, dalyvauja jiems susipažįstant su bylos medžiaga, žodžiu išverčia jų nurodytą bylos medžiagą iš lietuvių į rusų kalbą;

2.3. verčia raštu į lietuvių kalbą teisme gautus ir priimtus dokumentus rusų kalba;

2.4. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų kalbą teismo dokumentus, kurie pagal įstatymus proceso dalyviams įteikiami rusų kalba;

2.5. verčia raštu iš lietuvių kalbos į rusų kalbą raštus, lydraščius, pavedimus dėl dokumentų įteikimo ne Lietuvos Respublikoje, įformina šiuos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. atlieka kitus vertimus (iš/į rusų kalbą) žodžiu ir raštu;

2.7. pildo teismo raštinės vedėjo nustatytos formos gautų versti ir išverstų dokumentų registracijos žurnalą;

2.8. teismo pirmininko, raštinės vedėjo nurodymu pavaduoja kitą vertėją jo atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

2.9. vykdo kitus teismo pirmininko, raštinės vedėjo su teismo, teismo raštinės funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

 

 

___________________________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata