Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Klaipėdos apygardos teisme laikomasi Nulinės dovanų politikos, kuri reiškia, kad teisėjai, teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų) gauti neturi teisės: Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnis skelbia, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (išimtys taikomos dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais).

Plačiau apie korupcijos preveciją skaitykite Korupcijos prevencijos įstatyme.

Teisėjų tarybos 2022-02-25 nutarimu patvirtintas Šakinis Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022–2025 metams ir jo įgyvendinimo priemonių planas 2022–2023 metams 

Klaipėdos apygardos teismo skaidrumo atmintinė

Klaipėdos apygardos teisme už korupcijos prevenciją atsakingas teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis.

Teismo pirmininkas iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas) užsiregistravusius asmenis priima nustatyta tvarka ir laiku. Į priėmimą asmenis registruoja teismo administracijos sekretorė II aukšte, 218 kabinete, tel. (8 46) 390 960.

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-101 sudaryta Klaipėdos apygardos teismo antikorupcijos komisija. Jos nariais paskirti:

1. Aurimas Brazdeikis, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas - Komisijos pirmininkas;

2. Daiva Jazbutienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė - Komisijos narė;

3. Simonas Kuoras, teismo kancleris - Komisijos narys;

4. Gintarė Daugėlaitė, teismo pirmininko patarėja - Komisijos narė;

5. Simona Venskutė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėja, laikinai einanti skyriaus pirmininko patarėjos pareigas - Komisijos narė;

6. Indrė Rinkevičiūtė-Andrulė, Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja - Komisijos narė.

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata