Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Klaipėdos apygardos teisme laikomasi Nulinės dovanų politikos, kuri reiškia, kad teisėjai, teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų) gauti neturi teisės: Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnis skelbia, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (išimtys taikomos dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais)

Plačiau apie korupcijos preveciją skaitykite Korupcijos prevencijos įstatyme.

Klaipėdos apygardos teisme už korupcijos prevenciją atsakingas teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis.

Teismo pirmininkas iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas) užsiregistravusius asmenis priima nustatyta tvarka ir laiku. Į priėmimą asmenis registruoja teismo administracijos sekretorė II aukšte, 218 kabinete, tel. (8 46) 390 960.

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-5 sudaryta Klaipėdos apygardos teismo antikorupcijos komisija. Jos nariais paskirti:

1. Aurimas Brazdeikis, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas - Komisijos pirmininkas;

2. Regina Bertašienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja - Komisijos narė;

3. Simonas Kuoras, Teismo kancleris - Komisijos narys;

4. Gintarė Daugėlaitė, Teismo pirmininko patarėja - Komisijos narė;

5. Indrė Rinkevičiūtė-Andrulė, Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja - Komisijos narė;

6. Rasa Jasevičienė, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėja - Komisijos narė.

Anoniminė asmenų apklausos anketa

Anketa

 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata