Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Istorija

Klaipėdos apygardos teismo istorija

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Klaipėdos kraštą ir visą Lietuvą penkis dešimtmečius okupavo Sovietų Sąjunga. Teismų sistema buvo reorganizuota pagal dviejų grandžių sistemos modelį. Sovietinę teismų sistemą Lietuvoje sudarė rajonų (miestų) liaudies teismai ir LSSR Aukščiausiasis Teismas. Klaipėdoje įsteigti Klaipėdos miesto I, II ,III, IV ir V apylinkių liaudies teismai.

Po 1958–1961 metų reformos Lietuvoje buvo sukurta nauja teismų sistema. Klaipėdoje nuo 1959 m. balandžio 1 d. įsteigtas Klaipėdos miesto liaudies teismas, sujungus anksčiau veikusius apylinkių liaudies teismus.

Teismai pagal tokią tvarką veikė ne tik iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, bet ir faktiškai iki 1995 m. sausio 1 d., kai 1994 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos teismų įstatymu buvo įtvirtinta nauja teismų sistema.

Teisminės valdžios reforma imta planuoti ir rengti jau nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Pirmasis bandymas ją reformuoti atliktas 1992 m. vasario 6 d. priėmus Teismų įstatymą, kurio 1 straipsnyje numatyta keturių grandžių Lietuvos teismų sistema, sudaryta iš apylinkės, apygardos teismų, Apeliacinio teismo bei Aukščiausiojo Teismo.

Tačiau pagal šį įstatymą buvo įsteigti tik apylinkės teismai ir Aukščiausiasis Teismas. Klaipėdoje pradėjo veikti Klaipėdos miesto apylinkės teismas. Apygardos teismų ir Apeliacinio teismo įsteigimui reikėjo pasirengti pakeičiant atitinkamus procesinius įstatymus, be to, reformai įgyvendinti reikėjo lėšų.

Dėl šių priežasčių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismai pradėjo veikti nuo 1995 m. sausio 1 d., įsigaliojus 1994 m. birželio 15 d. įstatymui „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“.

Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorija, nustatyta įstatymo, apima Klaipėdos miesto ir Palangos miesto apylinkių teismų, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės bei Tauragės rajono apylinkių teismų veiklos teritorijas.

Klaipėdos apygardos teisme yra Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyriai. Šis teismas yra pirmoji instancija jo kompetencijai įstatymo priskirtoms civilinėms ir baudžiamosioms byloms bei apeliacinė instancija – byloms dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų, atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Klaipėdos apygardos teismo kaip pirmosios instancijos sprendimų pagrįstumą, teisėtumą civilinėse ir baudžiamosiose bylose apeliacine tvarka tikrina Lietuvos apeliacinis teismas.

Lietuvos Prezidento dekretu 1994 m. gruodžio 19 d. pirmąja Klaipėdos apygardos teismo pirmininke buvo paskirta Rasa Valentinienė, o 1998 m. balandžio 28 d. į šias pareigas paskirtas Algirdas Gailiūnas. Nuo 2010 m. birželio 21 d. iki 2019 m. birželio 1 d. Klaipėdos apygardos teismui vadovavo Arvydas Daugėla. Nuo 2019 m. liepos 1 d. Klaipėdos apygardos teismo pirmininku paskirtas Marius Dobrovolskis.

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata