Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Informacija atnaujinta 2019-07-08 14:37:07

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO IR KITOS SĄSKAITOS

(1) Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti mokestį už teisme daromas kopijas:

Gavėjo sąskaitos numeris LT 34 7300 0100 0233 2100
Gavėjo pavadinimas KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Mokėjimo paskirtis: „už dokumentų kopijas“, „už garso įrašo kopiją"

(2) Teismo sąskaita, į kurią galima pervesti avansą byloje už paskirtą ekspertizę ar sumą už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą:

Gavėjo sąskaitos numeris LT 60 7300 0100 0233 1729
Gavėjo pavadinimas KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“, „suma už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą“
Pastaba. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti bylos numerį!

(3) Žyminis mokestis, valstybei priteistos bylinėjimosi išlaidos, išlaidos už antrinės teisinės pagalbos suteikimą, teismo skirtos baudos nagrinėjant bylą civilinio, baudžiamojo ar administracinio proceso tvarka mokami Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos numerį rasite ČIA
Valstybinės mokesčių inspekcijos įmokos kodus rasite ČIA

(4) Nuo 2019 m. sausio 1 d. įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą pervedamos į Teisingumo ministerijos sąskaitą Luminor banke LT88 4010 0510 0467 0332


 

APIE ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖJIMĄ

Žyminis mokestis – proceso įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, pareiškėjai ir kreditoriai privalo sumokėti už tam tikrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus.

Žyminis mokestis mokamas:

  • už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį), pareiškimą dėl ikisutartinių santykių: turtiniuose ginčuose; ginčuose dėl sutarčių modifikavimo; bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo; bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti atliekant viešuosius pirkimus; už ieškinius dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo; kt. ginčuose;  
  •  už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių;
  • už pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo;
  •  už apeliacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo;
  • už prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba įrodymų užtikrinimo, kurios susijusios su nacionaliniuose ar užsienio arbitražuose arba užsienio teismuose nagrinėjamomis/nagrinėtinomis bylomis;
  • kt. CPK numatytais atvejais.

Fiksuotą žyminio mokesčio dydį (eurais) nustato CPK 80 straipsnis. Nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikus teismui elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 proc. mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip penki eurai. Apskaičiuojant žyminį mokestį jo dydžiai turės būti indeksuojami, jei oficialiai paskelbtas ketvirčio vartojimo kainų indeksas bus didesnis negu 110.

Atleidimą nuo žyminio mokesčio reglamentuoja CPK 83 straipsnis.

Asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prie motyvuoto prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

 

Žyminio mokesčio arba jo dalies grąžinimą reglamentuoja CPK 87 straipsnis. 

Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

Žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.  

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Mokėjimo paskirtis: „žyminis mokestis“
Įmokos kodas 5660

Svarbu! Teismui kartu su procesiniais dokumentais, kurie apmokestinami žyminiu mokesčiu, pateikiamas sumokėto žyminio mokesčio kvito originalas.   


REKOMENDACIJOS DĖL ŽYMINIO MOKESČIO MOKĖJIMO SEPA FORMATU

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento reikalavimus, nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo pereita prie bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto (SEPA).

Atsižvelgiant į įsigaliojusius mokėjimų pavedimų pakeitimus, nebeliko galimybės, atliekant mokėjimo pavedimą banke, nurodyti su žyminio mokesčio mokėjimu susijusių duomenų.

Besikreipiantiems į teismą asmenims laikinai (kol sprendžiami nesklandumai, susiję su žyminio mokesčio mokėjimo naujovėmis) rekomenduotina žyminio mokesčio mokėjimo pavedime nurodyti Valstybinės mokesčių inspekcijos įmokos kodą (5660) ir papildomoje skiltyje (daugelyje bankų vadinama „Unikalus mokėjimo kodas“) įrašyti informaciją, pagal kurią galima nustatyti, už kokią bylą mokamas žyminis mokestis (tiek, kiek leidžiama nurodyti ženklų):

1)    dviejų skaičių teismo kodą (Klaipėdos apygardos teismo kodas 57; kitų teismų kodų sąrašas ČIA);

2)    kitos bylos šalies pavadinimą / vardą ir pavardę (šie duomenys gali būti trumpinami tiek, kad būtų įmanoma identifikuoti asmenį);

3)    jei žyminis mokestis mokamas už kitą asmenį (pavyzdžiui, advokatas moka už savo klientą), rekomenduotina jo duomenis (vardą, pavardę / pavadinimą, (asmens) kodą) nurodyti mokėjimo pavedimo skiltyje (-yse) apie pradinį mokėtoją, o jei tokios galimybės nėra – aukščiau nurodytoje mokėjimo pavedimo papildomoje skiltyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Taip pat rekomenduotina vengti bendrų mokėjimų už kelis asmenis (bylas), o atlikus mokėjimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

DĖL BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ (AN) MOKĖJIMO SEPA FORMATU

Mokant baudas už AN, nusižengimo identifikacinis kodas (ROIK) turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje (End to End identification). SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas (1001), o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas.

Bankų mokėjimų ruošinių pavyzdžiai su paaiškinimais ČIA.