Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Prašymo leisti stebėti nuotolinį posėdį forma

Prašymo leisti stebėti nuotolinį teismo posėdį forma

Teismo posėdžio viešumo principo užtikrinimas:

Nuotolinio teismo posėdžio viešumas proceso įstatymuose nustatyta tvarka užtikrinamas teismui prieinamomis organizacinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis. Jei nėra galimybės leisti asmenims stebėti viešą teismo posėdį tiesiogiai teismo posėdžių salėje ar kitoje bylos nagrinėjimo vietoje, teismas, naudodamasis techninėmis galimybėmis, gali taikyti šias viešumo užtikrinimo priemones:

- retransliuoti teismo posėdžio garsą ir (jei yra galimybė) vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą;

- leisti asmenims, pateikusiems prašymą, stebėti / klausyti nuotolinį teismo posėdį prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos. Rekomenduotina, kad asmuo, pageidaujantis stebėti teismo posėdį per vaizdo konferencijų technologijas, apie tai informuotų bylą nagrinėjantį teismą paprastai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos, išskyrus atvejus, kai apie teismo posėdžio datą viešai paskelbiama likus trumpesniam terminui, vienu iš šių būdų:

- per viešą tvarkaraščių paiešką, skelbiamą Nacionalinės teismų administracijos svetainėje www.teismai.lt;

- pasinaudodamas teismų interneto svetainėse pateikiamomis aktyviomis nuorodomis;

- pateikiant teismui popierinės formos prašymą (prašyme teismui asmuo turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti).

Prašymo leisti stebėti nuotolinį teismo posėdį forma, patvirtinta nuo 2022-01-01 įsigaliojusiu Teismo proceso viešumo užtikrinimo naudojant techines priemones tvarkos aprašu.

Šis asmens užpildytas prašymas stebėti nuotolinį posėdį teismui gali būti pateiktas:

- siunčiant elektroninio pašto adresu dovile.sauleniene@teismas.lt arba 

- naudojantis LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, kai asmens paskyra posistemyje yra aktyvi arba

- pristatant teismui fiziniu būdu.

Asmenų aptarnavimo teisme anketa  

Anketa

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  7.30–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata