Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Prašymo leisti stebėti nuotolinį posėdį forma

Prašymo leisti stebėti nuotolinį teismo posėdį forma

Teismo posėdžio viešumo principo užtikrinimas:

Nuotolinio teismo posėdžio viešumas proceso įstatymuose nustatyta tvarka užtikrinamas teismui prieinamomis organizacinėmis ir (ar) techninėmis priemonėmis. Jei nėra galimybės leisti asmenims stebėti viešą teismo posėdį tiesiogiai teismo posėdžių salėje ar kitoje bylos nagrinėjimo vietoje, teismas, naudodamasis techninėmis galimybėmis, gali taikyti šias viešumo užtikrinimo priemones:

  • - retransliuoti teismo posėdžio garsą ir (jei yra galimybė) vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą;
  • - leisti asmenims, pateikusiems prašymą, stebėti / klausyti nuotolinį teismo posėdį prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos. Rekomenduotina, kad asmuo, pageidaujantis stebėti teismo posėdį per vaizdo konferencijų technologijas, apie tai informuotų bylą nagrinėjantį teismą paprastai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos, išskyrus atvejus, kai apie teismo posėdžio datą viešai paskelbiama likus trumpesniam terminui, vienu iš šių būdų:
  1. Per viešą tvarkaraščių paiešką, skelbiamą Nacionalinės teismų administracijos svetainėje www.teismai.lt.: skiltyje „Vieša tvarkaraščių paieška“ informacija apie teismo posėdį papildyta nauja skiltimi „Nuotolinis“ ir prie viešai paskelbto, atitinkamą požymį turinčio posėdžio sudaryta galimybė pasirinkti funkciją „Registruotis“. Suinteresuotam asmeniui pasirinkus šią funkciją, LITEKO pateikia duomenų įvedimo formą, kurioje nurodžius reikiamus duomenis sistema automatiniu būdu suformuoja Teismo proceso viešumo užtikrinimo naudojant technines priemones tvarkos apraše numatytos formos Prašymą, kuris bendruoju elektroninio pašto adresu yra pateikiamas teismui, kuriame yra nagrinėjama byla. Atkreipiame dėmesį, kad tokia Prašymo pateikimo galimybė sudaryta tik naujai paskiriamiems posėdžiams, kuriems yra priskirtas požymis „Nuotolinis“.
  2. Pasinaudodamas teismų interneto svetainėse pateikiamomis aktyviomis nuorodomis;
  3. Pateikiant teismui popierinės formos prašymą (prašyme teismui asmuo turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti).

Užpildytas prašymas stebėti nuotolinį posėdį teismui gali būti pateiktas tokias būdais:

- siunčiant elektroninio pašto adresu klaipedos.apygardos@teismas.lt arba dovile.sauleniene@teismas.lt; 

- naudojantis LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, kai asmens paskyra posistemyje yra aktyvi;

- pristatant teismui fiziniu būdu.

 

Siekdami gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, maloniai prašome Jūsų užpildyti anoniminę asmenų aptranavimo anketą!

Maloniai prašome užpildyti anoniminę asmenų aptarnavimo anketą

Anketa

 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata