Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius

Informacija atnaujinta 2020-07-21 14:04:34

 
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS BIURO TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – specialistas (XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro vedėjui.
 
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. dokumentų valdymas.
 
 
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas, asmenų aptarnavimas bylų nagrinėjimo procese.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teismo procesinių dokumentų, bylų tvarkymas.
 
  
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
8. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
11. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
12. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
14. Tvirtina procesinių ir kitų dokumentų kopijas.
15. Organizuoja vertėjo dalyvavimą žodiniame procese, užtikrina savalaikį procesinių dokumentų pateikimą versti.
16. Užtikrina tinkamą ir savalaikį procesinių dokumentų, teismo procesinių dokumentų (bylų) rengimą, tvarkymą, paskirstymą (į bylas) bei perdavimą tolesnei eigai.
17. Teikia teisėjui aktualią informaciją apie teismo šaukimų, pranešimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą ar neįteikimą.
18. Nepažeisdamas asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatyta tvarka teikia informaciją apie bylos eigą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
  


VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 1;
21.2. analizė ir pagrindimas – 1;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 1;
21.4. organizuotumas – 1;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 1.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 1.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. teisės išmanymas (specialiosios teismų sistemos veiklos srities) – 1.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata