Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus kurjeris

Informacija atnaujinta 2020-01-13 14:50:14

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS KURJERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus kurjeris – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Teismo raštinės skyriaus kurjerio pareigybė reikalinga laiku ir tinkamai pristatyti bei įteikti teismo procesinius ir kitus dokumentus adresatams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Teismo raštinės skyriaus kurjerio veiklos sritis yra teismo dokumentų valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį;

5.3. išmanyti ir savo darbe vadovautis įstatymuose nustatytomis dokumentų įteikimo taisyklėmis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti pareiginių funkcijų atlikimą;

5.5. išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 
 Šias pareigas einantis darbuotojas:
6.1. laiku ir tinkamai pristato bei įteikia teismo šaukimus, pranešimus Klaipėdos mieste ir kitose vietose pagal atskirą nurodymą;

6.2. pristato civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, kitus dokumentus į teismus, antstolių ir advokatų kontoras, prokuratūras, kitas įstaigas, įmones, organizacijas Klaipėdos mieste ir kitose vietose pagal atskirą nurodymą;

6.3. laiku grąžina teismo šaukimų šakneles, pranešimų nuorašus, įteikiamų siuntų registracijos žurnalus;

6.4. vykdo kitus teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–140 redakcija)

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

Teismo raštinės skyriaus kurjeris tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–140 redakcija)

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata