Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyriaus vairuotojas-darbininkas

ŪKIO SKYRIAUS VAIRUOTOJO-DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Ūkio skyriaus vairuotojas-darbininkas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

  1. Ūkio skyriaus vairuotojo-darbininko pareigybė reikalinga laiku ir saugiai nuvežti tarnybos reikalais teismo ir skyriaus pirmininkus, teisėjus ir teismo darbuotojus į nurodytą vietą, užtikrinti tinkamą teismo transporto priemonių valdymą, priežiūrą, atlikti įvairius teismo ūkio priežiūros ir remonto darbus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį ir ne mažesnį kaip 5 metų vairavimo stažą;

4.3. žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, kelių eismo, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo taisyklių reikalavimus, bendruosius elektros saugos pagrindus;

4.4. mokėti atlikti staliaus, santechniko bei apdailos darbus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą;

4.6. išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Darbuotojas, einantis Ūkio skyriaus vairuotojo-darbininko pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. veža teismo ir skyriaus pirmininkus, teisėjus ir teismo darbuotojus į jų nurodytą vietą;

5.2. tinkamai prižiūri, naudoja, laiko ir saugo tarnybinius automobilius pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintą Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Klaipėdos apygardos teisme tvarkos aprašą;

5.3. nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti automobilinių prekių ir paslaugų (draudimo, remonto ir pan.) ir parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą;

5.4. rūpinasi teismo garažų tvarka ir švara;

5.5. laiku teikia tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo ataskaitas;

5.6. šalina atsiradusius nedidelius automobilių gedimus, jei šiems darbams nereikalingas techninis darbuotojo parengimas;

5.7. racionaliai naudoja degalus, tepalus, transporto priemonių detales bei medžiagas, kitas jam perduotas materialines vertybes;

5.8. išimtiniais atvejais pagal atskirą teismo ar skyriaus pirmininko nurodymą (kai skubu ar dideli bylų kiekiai) teismo automobiliu išvežioja ir įteikia bylas bei dokumentus kitoms įstaigoms, iš šių įstaigų parveža jų siunčiamas bylas ir dokumentus Klaipėdos apygardos teismui;

5.9. atlieka apdailos darbus: prižiūri ir remontuoja vidines teismo patalpas, išorines teismo pastatų sienas;

5.10. atlieka smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrengimų remonto darbus;

5.11. atlieka smulkius staliaus darbus – surenka, taiso baldus, įvairų inventorių, įrenginius, darbo įrankius, keičia spynas;

5.12. padeda užtikrinti švarą ir tvarką teismo vidaus patalpose ir teismo teritorijoje lauke;

5.13. užtikrina tinkamas teismo darbo ir higienos sąlygas; aprūpina teisėjus ir kitus teismo darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis, bendro naudojimo patalpas būtiniausiomis sanitarinėmis – higienos priemonėmis;

5.14. atlieka smulkius krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša bylas, gautas prekes, teismo inventorių ir kt.;

5.15. teikia pasiūlymus Ūkio skyriaus vedėjui dėl remonto ir kitų darbų poreikio, darbo sąlygų gerinimo, aprūpinimo reikalingais darbui įrankiais, instrumentais ir inventoriumi;

5.16. vykdo kitus teismo kanclerio, Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

  1. Ūkio skyriaus vairuotojas-darbininkas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata