Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

 
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
VYRESNIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui (vyriausiajam buhalteriui).
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Finansų valdymas.
 
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Teismo buhalterinės apskaitos vykdymas, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas.
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
5. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Registruoti ir registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis.
8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas.
11. Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas.
12. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Vykdo mokėjimo procedūras.
14. Tvarko buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų rinkinius ir kitas teisės aktais nustatytas ataskaitas, kitą buhalterinės apskaitos informaciją.
16. Prižiūri finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą, vykdo apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.
17. Tvarko finansinius dokumentus, užtikrina jų saugojimą, parengia perduoti į teismo archyvą.
18. Tvarko teikiamų paslaugų buhalterinę, ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą.
19. Esant poreikiui, pagal kompetenciją vykdo Vyresniojo patarėjo (vyriausiojo buhalterio) funkcijas.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
  
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. komunikacija – 2;
23.2. analizė ir pagrindimas – 2;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 2;
23.4. organizuotumas – 2;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 2.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
24.1. finansų valdymas ir apskaita – 2.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata