Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
PIRMININKO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis patarėjas (IV lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
  
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.
 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išvadų, pasiūlymų teikimas teismo pirmininkui dėl teisės aktų analizės, taikymo, teisingumo vykdymo bei teismo administracinės veiklos organizavimo srityse.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Renka, sistemina, analizuoja įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją ir teikia išvadas teismo pirmininkui.
8. Rengia medžiagą teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui.
9. Rengia procesinių dokumentų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
10. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymų projektus.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus teismo veiklos organizavimo ir kitais klausimais.
12. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
14. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
15. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
16. Dalyvauja teismo strateginio veiklos plano rengime.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – teisė;
18.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
18.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. <...duomenys neskelbtini...>
  
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
20.2. organizuotumas – 5;
20.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
20.4. analizė ir pagrindimas – 5;
20.5. komunikacija – 4.
21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. informacijos valdymas – 4.
22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. teisės išmanymas – 5.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata