Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Vyresnysis patarėjas (vyriausiasis buhalteris, turintis pavaldžių asmenų)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
VYRESNIOJO PATARĖJO (VYRIAUSIOJO BUHALTERIO, TURINČIO
PAVALDŽIŲ ASMENŲ) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
  
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
  
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas;
4.2. dokumentų valdymas.
  
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. finansų apskaitos politikos formavimas ir įgyvendinimas, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas; dalyvavimas planuojant teismo biudžetą, finansinių ir apskaitos dokumentų valdymas; vyresniojo specialisto (finansininko) darbo organizavimas ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. dalyvavimas planuojant teismo biudžetą;
6.2. finansinių ir apskaitos dokumentų valdymas.
   
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
  
7. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
8. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
9. Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.
14. Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.
15. Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.
16. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
17. Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.
18. Vadovauja buhalterinės apskaitos tvarkymui pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
19. Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.
20. Rengia teismo vykdomų programų sąmatas, kontroliuoja, kad racionaliai ir ekonomiškai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai; tikslina sąmatas biudžetinių metų eigoje.
21. Dalyvauja rengiant teismo biudžeto projektus, strateginius veiklos, finansinių dokumentų dokumentacijos planus.
22. Rengia vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių teismo finansinę veiklą, projektus.
23. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą, prireikus vykdo jų funkcijas.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – ekonomika;
25.3. studijų kryptis – finansai;
25.4. studijų kryptis – apskaita;
arba:
25.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.6. darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;
25.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. komunikacija – 4;
27.2. analizė ir pagrindimas – 5;
27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
27.4. organizuotumas – 4;
27.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. lyderystė – 3;
28.2. veiklos valdymas – 4;
28.3. strateginis požiūris – 4.
29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. finansų valdymas ir apskaita – 5;
29.2. veiklos planavimas – 4.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata