Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo kancleris

Informacija atnaujinta 2023-01-23 16:51:50

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
KANCLERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovas (I lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS
 
3. Įgyvendina Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 106 ir kituose straipsniuose bei kituose teisės aktuose teismo kancleriui nustatytas funkcijas. .
4. Koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių teismo administracijos padalinių veiklą bei tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą. .
5. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. .
6. Teismo pirmininko pavedimu atstovauja teismui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. .
7. Užtikrina informacijos teismo pirmininkui pateikimą laiku teismo administravimo sprendimams priimti, teikia siūlymus dėl veiklos organizavimo tobulinimo. .
8. Užtikrina jam pavaldžių teismo administracijos padalinių funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. .
9. Užtikrina, kad teismo ištekliai būtų valdomi teisės aktų nustatyta tvarka. .
10. Teismo pirmininko nurodymu pagal kompetenciją padeda užtikrinti buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tvarkymo reikalavimų laikymąsi.
11. Užtikrina informacijos apie teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų valdymą ir teismo poreikių valstybės biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms institucijoms.
12. Pagal kompetenciją priima sprendimus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, prižiūri teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą.
13. Užtikrina teismo vidaus tvarką, tinkamas darbo sąlygas, įskaitant ir teismo posėdžių, pasitarimų, kitų teismo renginių metu, koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos bei saugumo priemonių įgyvendinimą.
14. Pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
15. Kontroliuoja dokumentų valdymo ir jų išsaugojimo reikalavimų laikymąsi.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
  
III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas); 
18. Atitikimas kitiems reikalavimams:
18.1. <...duomenys neskelbtini...>
 
 
IV SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
19.2. organizuotumas – 5;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
19.4. analizė ir pagrindimas – 5;
19.5. komunikacija – 5.
 
20. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. strateginis požiūris – 5;
20.2. veiklos valdymas – 5;
20.3. lyderystė – 5.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata