Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyriaus valytojas

ŪKIO SKYRIAUS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus valytojas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – darbininkas, pareigybės lygis – D.

(Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2017-03-10 įsakymo Nr. V–41 redakcija)

 
II SKYRIUS
PASKIRTIS
 

3. Ūkio skyriaus valytojo pareigybė reikalinga užtikrinti teismo patalpų, įrengimų ir inventoriaus švarą ir tvarką.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. mokėti naudotis elektriniais bei mechaniniais valymo prietaisais, žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus;

4.2. išmanyti sanitarijos ir higienos normas, bendruosius elektros saugos pagrindus, saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;

4.3 gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis Ūkio skyriaus valytojo pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. surenka ir išneša šiukšles iš teismo tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų;

5.2. valo dulkes nuo baldų, palangių, durų, kitų įrenginių bei inventoriaus;

5.3. plauna tarnybinių ir pagalbinių patalpų, koridorių, laiptinių, tualetų grindis; dulkių siurbliu valo minkštus baldus, kilimus, kilimines dangas; dezinfekuoja sanitarinius mazgus, rūpinasi, kad tualetuose nuolat būtų švaros ir higienos palaikymo priemonių;

5.4. valo teismo pastato vitrininius bei aktų salės langus, stiklines pertvaras ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kitus langus (nuo kovo iki lapkričio) – ne rečiau kaip kartą per du mėnesius;

5.5. prieš baigdamas darbą, užrakina duris, uždaro langus, išjungia apšvietimo, elektros prietaisus (išskyrus kompiuterinę techniką);

5.6. teismo kanclerio ar Ūkio skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus valytojus jų atostogų, laikino nedarbingumo metu;

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–143 redakcija)

5.7. vykdo kitus teismo kanclerio ir Ūkio skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis;

(Klaipėdos apygardos teismo kanclerio 2019-12-31 įsakymo Nr. V–143 redakcija)

6. Šio pareigybės aprašymo 5.1.–5.3. punktuose nurodytus darbus atlieka kiekvieną dieną.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Ūkio skyriaus valytojas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.

 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata