Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo administracijos sekretorius

 
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
  
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – specialistas (XI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. personalo valdymas;
4.2. dokumentų valdymas.
 


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. asmenų aptarnavimas teismo priimamajame ir susirinkimuose, teismo vadovybės darbotvarkių ir personalo komandiruočių koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. vidaus teisės aktų teismo personalo administravimo srityje projektų rengimas, personalo kvalifikacijos kėlimo koordinavimas, pagalba personalo valdymo klausimais;
6.2. neprocesinių dokumentų projektų rengimas ir jų tvarkymas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Padeda apdoroti ir apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.
8. Koordinuoja teismo personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
9. Rengia teisės aktų, raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administracijos veikla, personalo valdymu, projektus, užtikrina darbuotojų supažindinimą su jiems aktualiais vidiniais ir išoriniais teisės aktais.
10. Organizuoja ir vykdo informacijos, susijusios su teismo administracinės veiklos planų, pavedimų ir užduočių įvykdymu, surinkimą ir sisteminimą, teikia informaciją teismo pirmininkui, teismo kancleriui apie pavedimų vykdymo eigą.
11. Aptarnauja į teismą besikreipiančius asmenis, teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu organizuoja oficialius priėmimus ir susirinkimus, esant poreikiui juos protokoluoja.
12. Siekiant užtikrinti teismo vadovybės darbotvarkės savalaikį įgyvendinimą: organizuoja asmenų priėmimą, pokalbius telefonu, priima lankytojus, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą.
13. Vykdo teismo darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą: pildo patvirtintos formos Darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir, suderintą su buhalterijos darbuotoju, teikia jį pasirašyti teismo pirmininkui ar teismo kancleriui; pagal kompetenciją suveda, tikrina, atnaujina duomenis, susijusius su darbo ir poilsio laiko apskaita buhalterinės apskaitos programoje, registruose ir kitose sistemose.
14. Registruoja gautus neprocesinio pobūdžio bei su teismo administracine veikla susijusius dokumentus, operatyviai teikia juos teismo pirmininkui ir teismo kancleriui susipažinti, vykdo jų pavedimus perduodant dokumentus vykdyti, kontroliuoja dokumentų užduočių vykdymo savalaikiškumą, apie įvykdymą pažymi registracijos žurnale bei teikia informaciją apie šių pavedimų vykdymo eigą.
15. Pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.
16. Nustatyta tvarka vykdo teisėjų darbo laiko apskaitą Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
  
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
 
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas – 1;
19.2. organizuotumas – 1;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 1;
19.4. analizė ir pagrindimas – 1;
19.5. komunikacija – 1.
20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
20.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 1.
21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. dokumentų valdymas – 1.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata