Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Ūkio skyriaus darbininkas-elektrikas

Informacija atnaujinta 2022-08-24 09:43:59

ŪKIO SKYRIAUS DARBININKO–ELEKTRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus darbininkas – elektrikas yra teismo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas, pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Ūkio skyriaus darbuotojo (elektriko) pareigybė reikalinga užtikrinti teismo elektros ūkio priežiūrą, atlikti smulkų (iki 1000V) elektros įrenginių remontą, teismo ūkio priežiūros ir remonto darbus .

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir ne žemesnę nei vidurinę (VK) elektrosaugos kategoriją (prižiūrėti ir remontuoti iki 1000V įtampos elektros įrenginius);

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus elektriko darbo patirties;

4.3. gerai žinoti darbų saugos instrukcijas, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos taisykles;

4.4. gerai žinoti ir gebėti taikyti darbe saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių reikalavimus, taip pat išmanyti bendrąsias saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisykles;

4.5. mokėti atlikti įvairius staliaus, santechniko bei smulkius apdailos darbus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis darbininko pareigas, vykdo šias funkcijas:

5.1. prižiūri ir užtikrina, kad teisme būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi elektros įrenginiai ir prietaisai;

5.2. šalina smulkius elektros grandinių iki 1000V gedimus;

5.3. atlieka elektros įrengimų ir prietaisų remonto darbus, remontuoja elektros apšvietimo sistemas, keičia perdegusias lempas, šviestuvus, sugedusius jungiklius ir jungtis..

5.4. atlieka elektros įrenginių ir instaliacijos profilaktikos darbus (tikrina jungčių ir įžeminimų kokybę ir kt.), periodiškai tikrina elektros įrenginių, pastatų, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę

5.6. atlieka smulkius apdailos darbus: prižiūri ir remontuoja vidines teismo patalpas, išorines teismo pastatų sienas;

5.7. atlieka smulkius vandentiekio ir kanalizacijos tinklų bei įrengimų remonto darbus;

5.8. atlieka smulkius staliaus darbus – surenka, taiso baldus, įvairų inventorių, įrenginius, darbo įrankius, keičia spynas;

5.9. padeda užtikrinti švarą ir tvarką teismo vidaus patalpose ir teismo teritorijoje lauke;

5.10. atlieka smulkius krovėjo darbus – iškrauna, pakrauna, perneša gautas prekes, teismo inventorių ir kt.;

5.11. teikia pasiūlymus teismo kancleriui, Ūkio skyriaus vedėjui dėl elektros įrenginių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikio, darbo sąlygų gerinimo, aprūpinimo reikalingais darbui įrankiais, instrumentais ir inventoriumi;

5.12. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio, Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Ūkio skyriaus darbininkas–elektrikas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.

_______________________

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata