Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas

Informacija atnaujinta 2023-01-23 16:52:49

 
KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.
 
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.
 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. išvadų, pasiūlymų teikimas teismo skyriaus pirmininkui dėl teisės aktų analizės, taikymo bei skyriaus darbo organizavimo.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimas.
  
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Analizuoja ir vertina teismo posėdžiams rengiamų bylų medžiagą, teikia išvadas.
8. Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymų projektus.
9. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus teismo skyriaus veiklos organizavimo ir kitais klausimais.
11. Rengia procesinių dokumentų, teisės aktų ir kitų teismo veiklos dokumentų projektus.
12. Renka, sistemina, analizuoja įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją ir teikia išvadas teismo skyriaus pirmininkui.
13. Užtikrina ir koordinuoja skyriaus darbų paskirstymą teisėjo padėjėjams, kai jie nėra priskirti dirbti su konkrečiu teisėju, bei įgyvendina kitų teismo veikloje numatytų organizacinių priemonių taikymą.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
15. Skyriaus pirmininko pavedimu rengia ataskaitas apie proceso ir kitų įstatymų nustatytų bylų nagrinėjimo terminų laikymąsi, teisme nagrinėjamų bylų praktiką bei skyriaus veiklos metinę apžvalgą.
16. Skyriaus pirmininko pavedimu vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais rengia išankstinių tyrimų išvadų, patikrinimo aktų projektus.
17. Teismo pirmininko, skyriaus pirmininko pavedimu dalyvauja ir (ar) rengia vidaus teisės aktų projektus.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – teisė;
19.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
19.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. <...duomenys neskelbtini...>
 
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
21.2. organizuotumas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. analizė ir pagrindimas – 5;
21.5. komunikacija – 4.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. informacijos valdymas – 4.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. teisės išmanymas – 4.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata