Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (kalbos ir dokumentų redaktorius)


KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KALBOS IR DOKUMENTŲ REDAKTORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
 
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.
 
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.
 
 
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. procesinių ir kitų dokumentų bei viešai skelbtinos informacijos redagavimas užtikrinant Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo laikymąsi.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. atitikties procesinių ir kitų dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams užtikrinimas.
 
 
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
9. Vadovaudamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Rekomenduojamais teismų procesinių sprendimų kokybės standartais redaguoja teisme parengtus procesinius ir kitus dokumentus, viešai skelbiamus duomenis ar informaciją teikiamą žiniasklaidai ir visuomenei.
10. Konsultuoja teisėjus ir teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas.
11. Teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo.
12. Teismo pirmininko ar teismo kanclerio pavedimu atlieka Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų kokybės analizę, teikia išvadas, rekomendacijas dėl jų tobulinimo.
13. Ne rečiau kaip kartą per metus atlieka teismo parengtų neprocesinių dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams analizę, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl šių dokumentų kokybės tobulinimo.
14. Teisėjų pavedimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – lingvistika;
16.3. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);
arba:
16.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.5. darbo patirtis – teisės aktų ir kitų dokumentų redagavimo srityje;
16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
16.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.8. darbo patirtis – lietuvių kalbos tvarkybos srityje;
16.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 
 
  
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. komunikacija – 3;
17.2. analizė ir pagrindimas – 3;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
17.4. organizuotumas – 3;
17.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. lietuvių kalbos ir dokumentų redagavimas – 3.
 
 
 
 
 
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (8 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (8 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (8 46) 39 09 83, mob. 8 676 85940

Naujienų prenumerata