Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apygardos teismas
lt
En

Teismo raštinės skyriaus vedėjas

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO
RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
 
 
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Personalo valdymas.
5. Dokumentų valdymas.
 
 
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
6. Teismo raštinės skyriaus veiklų vykdymo užtikrinimas.
7. Personalo administravimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
8. Teismo dokumentų tvarkymo organizavimas ir koordinavimas (iki perdavimo saugoti).
 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko, teismo kanclerio įsakymų, vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
19. Koordinuoja (organizuoja) personalo vertinimo, atrankos, priėmimo, perkėlimo, atleidimo organizavimą; tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir  teikia pranešimus SODRAI elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (EDAS) apie personalo priėmimą, atleidimą ir nedraudiminius laikotarpius.
20. Formuoja ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, organizuoja darbuotojų ir valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą.
21. Pagal pateiktus duomenis rengia teismo dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą, koordinuoja kitus dokumentų tvarkymo procesus ir užtikrina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, kontroliuoja, prireikus vykdo, darbo ir poilsio laiko apskaitą.
23. Koordinuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų laikymosi priežiūrą, konsultuoja šiais ir personalo administravimo bei dokumentų valdymo klausimais.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 
 
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – teisė;
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
arba:
25.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;
arba:
25.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.8. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;
25.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
  
 
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. komunikacija – 4;
26.2. analizė ir pagrindimas – 4;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
26.4. organizuotumas – 4;
26.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. lyderystė – 4;
27.2. veiklos valdymas – 4;
27.3. strateginis požiūris – 4.
28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. dokumentų valdymas – 4;
28.2. teisės išmanymas (specialiosios teismų sistemos veiklos srities) – 4.
 
 

Įvertinkite aptarnavimo kokybę 

Teismo darbo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV  8.00–17.00
V      8.00–15.45

Pietų pertrauka
12.00–12.45

Papildomas dokumentų priėmimo laikas

iš anksto užsiregistravus
tel. (0 46) 39 09 60 arba
el. paštu
klaipedos.apygardos@teismas.lt 

I–IV  7.45–8.00
I–V  12.00–12.45

 

Informacija apie bylas

Baudžiamųjų bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 85

Civilinių bylų skyriaus Raštinės biuras
tel. (0 46) 39 09 86

Informacija žiniasklaidai Dovilė Saulėnienė
tel. (0 46) 39 09 83, mob. 0 676 85940

Naujienų prenumerata